നെഹ്‌റു കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിക്കുന്നു; പ്രതിഷേധം ഹോസ്റ്റല്‍ ഒഴിയണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിനെതിരെ; സ്ഥലത്ത് വന്‍ പൊലീസ് സന്നാഹം - Kairalinewsonline.com
Kerala

നെഹ്‌റു കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിക്കുന്നു; പ്രതിഷേധം ഹോസ്റ്റല്‍ ഒഴിയണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിനെതിരെ; സ്ഥലത്ത് വന്‍ പൊലീസ് സന്നാഹം

കോളജ് ഹോസ്റ്റല്‍ ഒഴിയണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിനെതിരെ

പാലക്കാട് : പാമ്പാടി നെഹ്രു കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിക്കുന്നു. നെഹ്‌റു കോളജ് മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരായ പ്രതിഷേധേത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉപരോധം. കോളജ് ഹോസ്റ്റല്‍ ഒഴിയണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം. ദേശീയപാത ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലത്ത് വന്‍ പൊലീസ് സന്നാഹം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

To Top