വീണ്ടും നാച്ച് ടീം; ഇത്തവണ ഷാജി പാപ്പനൊപ്പം; ഇതും പൊളിക്കും - Kairalinewsonline.com
ArtCafe

വീണ്ടും നാച്ച് ടീം; ഇത്തവണ ഷാജി പാപ്പനൊപ്പം; ഇതും പൊളിക്കും

ആട് 2ലെ നൃത്തവുമായാണ് ഇത്തവണ നാച്ച് ടീം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജിമിക്കി കമ്മല്‍ ഹിറ്റ് ഡാന്‍സിന് ശേഷം വീണ്ടും നാച്ച് ടീം. ആട് 2ലെ നൃത്തവുമായാണ് ഇത്തവണ നാച്ച് ടീം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

To Top