2022 ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ തിയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു – Kairalinewsonline.com
Featured

2022 ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ തിയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ തിയ്യതി ഫിഫ പ്രഖ്യാപിച്ചു

2022 ഖത്തര്‍ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ തിയ്യതി ഫിഫ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മത്സരങ്ങള്‍ നവംബര്‍21 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 18 വരെ നടക്കും.

 

To Top