റെയിൽ പാളം കടക്കുന്നതിനിടയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. കാസർകോട് പിലിക്കോട് വയലിലെ TV പ്രേംനാഥിന്റെ ഭാര്യ വത്സല (50) യാണ് മരിച്ചത്.

ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിവരുമ്പോഴായിരുന്നു ദുരന്തം.