കേരളത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാതൃകാപരം; ഭരണ മികവില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് തെലുങ്കാന മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവു – Kairalinewsonline.com
DontMiss

കേരളത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാതൃകാപരം; ഭരണ മികവില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ കേരളത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് തെലുങ്കാന മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവു

മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തെലുങ്കാനയും കേരളത്തിനൊപ്പം എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവു

ഭരണ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ കേരളത്തെ തെലുങ്കാന വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവിന്‍റെ  അഭിനന്ദനം .

അടുത്ത മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തെലുങ്കാനയും കേരളത്തിനൊപ്പം എത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

To Top