ഭാഷയുടെ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ മറികടന്ന് സംഗീതത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുഴുവനും ഹൃദയം കീഴടക്കിയ മലയാളത്തിന്റെ വാനമ്പാടി കെ.എസ് ചിത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചാം പിറന്നാൾ.