മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ മിന്നലും ഇടിയും സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇടി മിന്നലിനെ പേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂനമര്‍ദ്ദത്തെ തുടര്‍ന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്യുന്ന മഴയ്‌ക്കൊപ്പം വരുന്ന ഇടി മിന്നല്‍ ഏറ്റവും  അപകടങ്ങളാണ്.

ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ ചെറിയ ചില മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാം.

മുന്‍കരുതലുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു