യുഎഇ പൊതുമാപ്പ്; നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് സേവനങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നു – Kairalinewsonline.com
Featured

യുഎഇ പൊതുമാപ്പ്; നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് സേവനങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നു

യുഎഇയിലെ ഒൻപത് സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പുറമെ തസ്ഹീൽ സെന്ററുകളും അനധികൃത താമസക്കാരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും

യുഎഇയില്‍ പൊതുമാപ്പ് നടപടികൾ അതിവേഗത്തിലാക്കാൻ താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് സേവനങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നു. യുഎഇയിലെ ഒൻപത് സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പുറമെ തസ്ഹീൽ സെന്ററുകളും അനധികൃത താമസക്കാരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും.

നിയമലംഘകനായ തൊഴിലാളി രാജ്യം വിടാതിരിക്കാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒളിച്ചോട്ട പരാതി റദ്ദാക്കുക, രാജ്യം വിടാനുള്ള ഔട്പാസിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക, താൽക്കാലിക താമസത്തിനായി ആറു മാസത്തെ വീസ നൽകുക തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ പൊതുമാപ്പിനായുള്ള പ്രത്യേക സെന്ററുകൾക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തി.

അനധികൃത താമസക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സേവനങ്ങൾ എല്ലാം സ്വദേശിവൽക്കരണ, മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള തസ്ഹീൽ സെന്ററുകൾ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നു അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

To Top