”നിങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വരാന്‍, എനിക്ക് ആരുടേയും അനുവാദം വേണ്ട; സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുക എന്റെ അഭിമാനമാണ്, കടമയാണ്, അവകാശമാണ്” തരംഗമായി മോഹന്‍ലാലിന്റെ മാസ് പ്രസംഗം – Kairalinewsonline.com
ArtCafe

”നിങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വരാന്‍, എനിക്ക് ആരുടേയും അനുവാദം വേണ്ട; സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുക എന്റെ അഭിമാനമാണ്, കടമയാണ്, അവകാശമാണ്” തരംഗമായി മോഹന്‍ലാലിന്റെ മാസ് പ്രസംഗം

നിങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വരാന്‍, എനിക്ക് ആരുടേയും അനുവാദം വേണ്ട

To Top