‘അതൊരു ചായ കടക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയല്ല, തുണി കടക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയാണ്’; ഒരു അഡാര്‍ ട്രോള്‍ – Kairalinewsonline.com
DontMiss

‘അതൊരു ചായ കടക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയല്ല, തുണി കടക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയാണ്’; ഒരു അഡാര്‍ ട്രോള്‍

#Troll

 

To Top