കൊച്ചി:  സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് ഇന്ന്  23,400 രൂപ.  ഗ്രാമിന് 2,925 രൂപ.  തിങ്കളാഴ്ച ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.