വിനോദ് വൈശാഖി എഴുതി പുഷ്പവതി ഈണമിട്ടു പാടി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പാട്ടു കേള്‍ക്കാം…