സിപിഐഎം പറവൂര്‍ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടന വേദിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു