ഒരു രാഷ്ടിയ നേതാവിനെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാ എന്ന പേരില്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഐഎസുകാര്‍ മന്ത്രിയാവുമ്പോള്‍ കക്കൂസ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതും ആചാരം സംരക്ഷിക്കാന്‍ വിളക്ക് ഒറ്റക്ക് തെളിയ്ക്കുന്നതും ഞാന്‍, ഞാന്‍ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ അധികപ്രസംഗങ്ങളും നമ്മള്‍ നിത്യവും കാണുന്നതാണ്.

മുനിറിനെക്കാള്‍ നല്ല മന്ത്രിയായിരുന്നു ഡോകടറല്ലാത്ത അദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ സി എച്ച് .മുഹമദ് കോയ… വി എസും, കാമരാജും എല്ലാ വ്യവസ്ഥാപിത വിദ്യഭ്യാസങ്ങളെയും തോല്‍പ്പിച്ച വിദ്യാസമ്പന്നരായിരുന്നു …

ഒരു നേതാവിന്റെ യോഗ്യത പാഠ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണാതെ പഠിച്ച് പരിക്ഷ പാസാവുന്നതിലല്ലാ.. സമുഹത്തിലെ ജീവിത പരീക്ഷകള്‍ തോറ്റു പോയവരാണ് ഒരു നേതാവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് …

സ്‌ക്കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമയില്‍ പഠിച്ചവര്‍ മാത്രം നാടകം ചെയതാലും ഫീലിം ഇന്‍സ്റ്റുട്ടില്‍ പഠിച്ചവര്‍ മാത്രം സിനിമ ചെയതാലും നാടകവും സിനിമയും പരമ ബോറായിരിക്കും.. അതുപോലെയാണ് രാഷ്ട്രിയവും .. ബിര്‍ബല്‍ വേറെ …അക്ബര്‍ വേറെ …