രാജ്യത്തെ കക്കൂസുകള്‍ കാണാന്‍ വിദേശികള്‍ കൂട്ടമായി വരുമെന്ന മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ ട്രോളി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

ട്രോളുകള്‍ കാണാം…