മന്ത്രി എംഎം മണിയെ നിറത്തിന്റെ പേരില്‍ ആക്ഷേപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പിതാംബര കുറുപ്പ്.