ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി.

അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ സംസ്ഥാന മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കും.

അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി ഘടിപ്പിച്ചു നല്‍കേണ്ട ചുമതല വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്കും ഡീലര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്കുമാണ്.

നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റിലെ കൃത്രിമം തടയാനാണ് പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. വാഹനത്തിന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റിനായി ഉടമ ഡീലര്‍ഷിപ്പിനെ സമീപിക്കണം.

ഈ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ ഘടിപ്പിച്ചാല്‍ പിന്നീട് അഴിച്ചുമാറ്റാനാകില്ല. സ്‌ക്രൂവിന് പകരം റിവെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം പ്ലേറ്റുകള്‍ വാഹനത്തില്‍ പിടിപ്പിക്കുന്നത്.

അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റില്‍ ക്രോമിയം ഉപയോഗിച്ച് ഹോളോഗ്രാഫ് രീതിയിലാണ് നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ അക്കങ്ങള്‍ പതിക്കുന്നത്.

രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍, ലേസര്‍ വിദ്യയാല്‍ പതിപ്പിച്ച പത്തക്ക സ്ഥിര നമ്പര്‍, എഞ്ചിന്‍ നമ്പര്‍, ഷാസി നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ ഒരുങ്ങണം.

നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ക്ക് ഏകീകൃത സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരാന്‍ പുതിയ പരിഷ്‌കാരത്തിലൂടെ സാധിക്കും.