15 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനായി കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നപ്പോള്‍ ജിഹാദിയുടെ വിത്താണെന്ന് വര്‍ഗീയ വിഷം തുപ്പി ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പ്രവര്‍ത്തകന്‍ – Kairalinewsonline.com
DontMiss

15 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനായി കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നപ്പോള്‍ ജിഹാദിയുടെ വിത്താണെന്ന് വര്‍ഗീയ വിഷം തുപ്പി ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പ്രവര്‍ത്തകന്‍

video

15 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വര്‍ഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച് ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര പ്രവര്‍ത്തകന്‍. ഇന്നലെയാണ് 15 ദിവസം മാത്രമുള്ള കുഞ്ഞിനെ മംഗലപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്കായി എത്തിച്ചത്.

To Top