സിവില്‍ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോര്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് അസേര്‍ഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായ സര്‍വേയിലെ ആദ്യ ചോദ്യത്തോട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 15000 ആളുകളുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ.