ഐഡിയ സെല്ലുലാറും വൊഡാഫോണ്‍ ഇന്ത്യയും ലയിച്ചേക്കും; സാധ്യത സ്ഥിരീകരിച്ച് വൊഡാഫോണ്‍; എയര്‍ടെല്ലിനും ജിയോയ്ക്കും തിരിച്ചടിയാകും