നീതിയും ദൈവവും തുണച്ചു; ഇനി മരിച്ചാലും ദുഖമില്ല; നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് വളര്‍ത്തിയ മകനാണവന്‍; ഉദയകുമാറിന്‍റെ അമ്മ ഉള്ളു തുറക്കുന്നു

പീപ്പിള്‍ ടിവിയിലെ ന്യൂസ് ആന്‍ഡ് വ്യൂസിലാണ് ഉദയകുമാറിന്‍റെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചത്.