കന്യാസ്ത്രീകളുടേത് തികച്ചും അസാധാരണമായ സമരമെന്ന് എം.എ. ബേബി. ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടന്നില്ലയിരുന്നുവെങ്കിലും സർക്കാർ എടുക്കേണ്ട നടപടി എടുക്കും.

കന്യാസ്ത്രീയുടെ സമരത്തിൽ നുഴഞ്ഞ് കയറിയവരെ പറ്റിയാണ് കോടിയേരി പറഞ്ഞതെന്നും ,
സമരത്തിനെതിരെ ഉള്ള പാർട്ടി സെക്രട്ടറി യുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സർക്കാരുമായിയുള്ള വൈരുധ്യമായി കാണണ്ടേ എന്നും എം.എ. ബേബി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു