തിരുവനന്തപുരം: കെ. സുരേന്ദ്രന്റെ ‘സേവ് കേരള ഫ്രം കമ്യൂണിസ്റ്റ്’ എന്ന പോസ്റ്റിന് മറുപടിയുമായി മലയാളികള്‍.

സുരേന്ദ്രന്റെ പോസ്റ്റിന് കമന്റായി ‘സേവ് കേരള ഫ്രം ആര്‍എസ്എസ്, സേവ് കേരള ഫ്രം ചാണകസങ്കി എന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, സുരേന്ദ്രന്റെ പോസ്റ്റിന് ലൈക്കിനെക്കാള്‍ ഇരട്ടി കുമ്മോജികളാണ്.