പിജെ ജോസഫ് മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ജയസാധ്യത കൂട്ടുമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ.

രണ്ടാം സീറ്റ് നിർബന്ധമായും ലഭിക്കണമെന്നും ആ സീറ്റാണ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനായി ചോദിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ധാരണ വേണ്ടായെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം നിർണായകമാണെന്നും താൻ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു.