സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ല കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കാസര്‍കോട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, കൊല്ലം ജില്ലകളാണ് കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.

ലഭ്യമായ വെള്ളം കരുതലോടെ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമാകുമെന്നാണ് ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (സി ഡബ്ല്യു ആര്‍ ഡി എം) മുന്നറിയിപ്പ്.