യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മൂന്ന് തവണയായി വൈദ്യുതി നിരക്കില്‍ വരുത്തിയത് 40 ശതമാനം വര്‍ധന.