ലൈംഗികാരോപണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ രൂപീകരിച്ച സമിതി പിരിച്ചുവിട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍