നാട് പ്രതിസന്ധിയില്‍, ചിലര്‍ വ്യാജസസന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന തിരക്കില്‍: കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി