ആധുനിക സൗകര്യമുള്ള മെമു ത്രീ ഫേസ് റേക്കുകൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലെത്തി. ഡിവിഷന് കീഴിൽ നിലവിലുള്ള മൂന്ന് മെമു സർവ്വീസുകൾ പുതിയ മെമു ത്രീ ഫേസ് റേക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തും.ജി പി എസ്, സി സി ടി വി, എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ, ബയോ ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങി മെട്രോ കോച്ചുകൾക്ക് സമാനമായ സൗകര്യങ്ങളുമായാണ് പുതിയ മെമു ത്രീ ഫേസ് റേക്കുകൾ പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഓരോ സ്റ്റേഷനെത്തുമ്പോഴും യാത്രക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ- ശബ്ദ സംവിധാനവും, മോട്ടോർ മാന് യാത്രക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള ശബ്ദ സംവിധാനമുണ്ട്. മോട്ടോർമാന്റെയും ഗാർഡിന്റെയും ക്യാബിനുകൾ ശീതീകരിച്ചതാണ് .നിലവിലുള്ള മെമു റേക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 35 ശതമാനം ഊർജ്ജം ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

2 എൻജിനുകളും 6 ബോഗികളുമാണ് ഒരു റേക്കിലുള്ളത്. 2402 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. പാലക്കാട് – എറണാകുളം, പാലക്കാട് ടൗൺ – ഈറോഡ്, ഷൊർണൂർ – സേലം സർവ്വീസുകൾ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ മെമു ത്രീ ഫേസ് റേക്കുകളിലേക്ക് മാറും.