സംസ്ഥാനത്ത് 20 ലക്ഷം വീടുകളില്‍ സൗജന്യ അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച കേരള ഫൈബര്‍ ഓപ്റ്റിക് നെറ്റ് വര്‍ക്ക് പദ്ധതി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്.

കെഎസ്ഇബിയുടെ ഹൈടെന്‍ഷന്‍ പ്രസരണ ലൈനുകള്‍വഴി ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി നവംബര്‍ ആദ്യം തുടങ്ങും.