അരൂർ: വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഭരണമാണ് എൽഡിഎഫിന്റേതെന്ന‌് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി നീ ഇന്ന വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അടർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട. അരൂരിൽ എൽഡിഎഫ‌് തെരഞ്ഞെടുപ്പ‌് യോഗങ്ങൾ ഉദ‌്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേരളത്തെ നമ്പർ വൺ ആക്കിയ ഭരണത്തിന്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിച്ചവരിൽ എല്ലാ ജാതിയിലും മതത്തിലും എല്ലാ മുന്നണിയിലും പെട്ടവരുണ്ട്.

എൽഡിഎഫ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമാവുകയില്ലെന്ന് അവർക്ക് നന്നായറിയാം. അതിനാലാണ‌് മൂന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എൽഡിഎഫിന് ജനപിന്തുണ കൂടിയത്. മുമ്പ് കൂടെ ഇല്ലാത്തവരും ഒപ്പം വന്നത്.

സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ, വികസന, ആശ്വാസ നടപടികളുടെ ഗുണഫലം ലഭിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യം നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്.

അവരെ ഏതെങ്കിലും വലയിൽ കുരുക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ ആ വലപൊട്ടിച്ച് പുറത്തു കടക്കാൻ അവർക്കറിയാം. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫിനെതിരെ ഒന്നുകുത്തിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല.

ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, പാർപ്പിട മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റവും ക്ഷേമ പെൻഷനും പ്രളയത്തിലേതടക്കം ആശ്വാസ നടപടികളും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുംപെട്ട അർഹരായവർക്കാണ‌് ലക്ഷ്യമാക്കിയത‌്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ‌് നടക്കുന്ന അഞ്ചിടത്തും എൽഡിഎഫ‌് മുന്നിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.