സംസ്ഥാനത്ത്‌ അഞ്ച്‌ ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന റെഡ്‌ അലർട്ട്‌ കേന്ദ്ര കാലാവസ്‌ഥാ വിഭാഗം പിൻവലിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്‌ റെഡ്‌ അലർട്ട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്‌.

ഇടുക്കിയിൽ ഓറഞ്ച്‌ അലർട്ടും പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, വയനാട്‌, കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ്‌ നിലവിലുള്ളത്‌. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ നാളെ റെഡ്‌ അലർട്ട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്‌ഥാനത്ത്‌ പരക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്‌ക്ക്‌ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്‌ഥാ വിഭാഗം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.