മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിനിടെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ..