ശബരിമല റോപ് വേയുടെ ദിശ മാറ്റാന്‍ ആലോചന. പമ്പയില്‍ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള റോപ് വേ നിലയ്ക്കലില്‍ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേയ്ക്ക് മാറ്റാനാണ് ആലോചന. ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാന താവളം നിലയ്ക്കല്‍ ആയതാണ് മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

സന്നിധാനത്തെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍,ഭക്ഷണശാലകള്‍, വഴിപാടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കാനായി റോപ് വേ നിര്‍മ്മിക്കാനാണ് മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനിലെ പദ്ധതി. പമ്പ ഹില്‍ ടോപ്പില്‍ നിന്നും തുടങ്ങി മാളികപ്പുറത്തിന് സമീപം അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്.

3 കിലോമീറ്റര്‍ ആണ് ആകാശ ദൂരം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍വേ നടത്തിയ ശേഷം ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടും സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ദേവസ്വം ദിശ മാറ്റാന്‍ ആചോലിക്കുന്നത്

പമ്പയില്‍ എത്താതെ നിലയ്ക്കലില്‍ നിന്ന് അട്ടത്തോടു വഴി മാളികപ്പുറത്ത് എത്തുന്നതാണ് പുതിയ രൂപരേഖ. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകതാരം ദൂരം 4.8 കിലോമീറ്ററാകും. നിലയ്ക്കലില്‍ വെയര്‍ ഹൗസ് നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ സാധനങ്ങള്‍ സംരംഭിക്കുന്നതും എളുപ്പമാകും.