തുര്‍ക്കി- സിറിയ ഭൂകമ്പം, മരണം 15,000 കടന്നു

Latest News