ചിന്നു തോമസ് | Kairali News | kairalinewsonline.com
Saturday, January 23, 2021
ചിന്നു തോമസ്

ചിന്നു തോമസ്

പറയവാദി വിളിക്ക് എന്റെ മുലപ്പാല്‍ ഭാഷയിലൂടെ ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കി: മൃദുലാദേവി

പറയവാദി വിളിക്ക് എന്റെ മുലപ്പാല്‍ ഭാഷയിലൂടെ ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കി: മൃദുലാദേവി

ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ ഓരോ ദിവസവും ശക്തമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അത്രമേൽ ശക്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ...... ഗ്രേറ്റ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ...

കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ മാസ്ക് വേണ്ടന്നു വെച്ച് ഡോക്ടർ പ്രിയ.

കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ മാസ്ക് വേണ്ടന്നു വെച്ച് ഡോക്ടർ പ്രിയ.

കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ മാസ്ക് വേണ്ടന്നു വെച്ച് ഡോക്ടർ പ്രിയ കോറോണ കാലത്ത് മാസ്ക് ഊരിമാറ്റിയ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെകേരളത്തിലുണ്ട്. കൊറോണ വരാൻ വേണ്ടി അല്ല. സമൂഹത്തിന്റെ...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss