പ്രൊഫ. വി. കാര്‍ത്തികേയന്‍ നായര്‍ | Kairali News | kairalinewsonline.com
Tuesday, January 26, 2021
പ്രൊഫ. വി. കാര്‍ത്തികേയന്‍ നായര്‍

പ്രൊഫ. വി. കാര്‍ത്തികേയന്‍ നായര്‍

ജാതിയടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം തകര്‍ന്നു വീഴണം; ചട്ടമ്പി സ്വാമി സ്വപ്നം കണ്ട സമൂഹസൃഷ്ടിക്ക് അത് അനിവാര്യം: വി കാര്‍ത്തികേയന്‍ നായര്‍

ജാതിയടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം തകര്‍ന്നു വീഴണം; ചട്ടമ്പി സ്വാമി സ്വപ്നം കണ്ട സമൂഹസൃഷ്ടിക്ക് അത് അനിവാര്യം: വി കാര്‍ത്തികേയന്‍ നായര്‍

പൊലീസുകാര്‍ക്ക് കാക്കി, വക്കീലന്മാര്‍ക്കും ന്യായാധിപന്മാര്‍ക്കും കറുത്ത കോട്ട്, സന്യാസിമാര്‍ക്ക് കാഷായവസ്ത്രം; ഇതാണ് വര്‍ത്തമാനകാല സമൂഹത്തിന്റെ വസ്ത്രസംബന്ധിയായ ധാരണ. ആദ്യത്തെ രണ്ടും ഭരണകൂടവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ആശാപാശം ഛേദിച്ച്...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss