എം സ്വരാജ് – Kairali News | Kairali News Live l Latest Malayalam News
Tuesday, May 11, 2021
എം സ്വരാജ്

എം സ്വരാജ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും, യുദ്ധത്തിലും എല്ലായ്പോഴും ശരി വിജയിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല: എം.സ്വരാജ്

അറിയുമോ മംഗളം വിജയനെ ..? എം സ്വരാജ് എഴുതുന്നു

അറിയുമോ മംഗളം വിജയനെ ..? അധികാരാസക്തിയാൽ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ പ്രതിപക്ഷം, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് വഴിവെക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള സമരാഭാസങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും കോവിഡിനൊപ്പം കേരളത്തെ അക്രമിയ്ക്കുകയാണ്...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss