എന്‍ പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ | Kairali News | kairalinewsonline.com
Sunday, January 17, 2021
എന്‍ പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍

എന്‍ പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍

കാലസാഗരം വിപ്ലവത്തിൻ കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ കടഞ്ഞ നാൾ; ഒക്ടോബർവിപ്ലവത്തെ വയലാർ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ

കാലസാഗരം വിപ്ലവത്തിൻ കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ കടഞ്ഞ നാൾ; ഒക്ടോബർവിപ്ലവത്തെ വയലാർ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ

"വിശ്വമാകെ വെളിച്ചം വിടർത്തുന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ രക്തനക്ഷത്രം" എന്ന് ഒക്ടോബർവിപ്ലവത്തെ വിളിച്ച ഒരു മലയാള കവിയുണ്ട് – വയലാർ രാമവർമ്മ. "കാലസാഗരം വിപ്ലവത്തിൻ കൊടുങ്കാറ്റുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ കടഞ്ഞ നാൾ...

ഗദ്ദർ ആത്മീയവാദത്തിലെന്നു റിപ്പോർട്ട്; ഗദ്ദർ തീർത്ഥയാത്രയിൽ; വിശ്വാസപരിണാമമില്ലെന്നു ഗദ്ദറിന്റെ മറുപടി; ആത്മീയാവശ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചാലേ മാർക്‌സിസത്തിനു മതത്തെ മറികടക്കാനാകൂ എന്നും തെലുങ്കു നാടിന്റെ വിപ്ലവകവി

തെലുങ്കു നാട്ടിലെ വിപ്ലവകവി ഗദ്ദർ ആത്മീയ വാദത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞെന്നു വാർത്ത. മാവോയിസ്റ്റ് വിശ്വാസിയായിരുന്ന ഗദ്ദർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തീർത്ഥയാത്രകളിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മാവോയിസത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ മാറ്റത്തിന്...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss