ശീതള്‍ എംഎ | Kairali News | kairalinewsonline.com
Tuesday, August 11, 2020
ശീതള്‍ എംഎ

ശീതള്‍ എംഎ

കാവി മങ്ങുന്ന യുവത്വം

കാവി മങ്ങുന്ന യുവത്വം

2014ല്‍ മെയ് 26ന് ഇന്ത്യ കണിക്കണ്ട് ഉണര്‍ന്നത് മോദി നയിക്കുന്ന പുത്തന്‍ ഭരണവുമായാണ്. ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ചു പോന്നിരുന്ന എല്ലാ ശീലങ്ങള്‍ക്കു മുകളിലുമുള്ള ഈ അപരിഷ്‌കൃത...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss