സീതാറാം യെച്ചൂരി | Kairali News | kairalinewsonline.com
Monday, November 30, 2020
സീതാറാം യെച്ചൂരി

സീതാറാം യെച്ചൂരി

എംഗൽസ്‌ ആദ്യ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ – സീതാറാം യെച്ചൂരി എഴുതുന്നു

എംഗൽസ്‌ ആദ്യ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ – സീതാറാം യെച്ചൂരി എഴുതുന്നു

ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസിന്റെ 200-ാം ജന്മദിനമാണിന്ന്‌. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിൽ മാർക്സിന്റെ 200-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ സമുചിതമായി സിപിഐ എം ആചരിക്കുമായിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് ലോകവീക്ഷണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും...

രാജ്യത്തിന്റെ വിപ്ലവനക്ഷത്രം: സീതാറാം യെച്ചൂരി എഴുതുന്നു

രാജ്യത്തിന്റെ വിപ്ലവനക്ഷത്രം: സീതാറാം യെച്ചൂരി എഴുതുന്നു

ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ സെപ്‌തംബർ 30വരെ നടക്കുന്ന ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ശേഖരണപ്രക്രിയയിൽ എന്യൂമറേറ്റർമാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്ന്‌ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി വിശദീകരണം...

“തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സിപിഐഎം രാഷ്ടീയ സഖ്യത്തിന് ഇല്ല; ബംഗാളില്‍ ബിജെപി വിരുദ്ധ തൃണമൂല്‍ വിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ നേടുക ലക്ഷ്യമെന്നും യെച്ചൂരി
ഭീകരാക്രമണത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ മറുപടിപറയേണ്ടിവരും: സീതാറാം യെച്ചൂരി
ഭീകരാക്രമണത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ മറുപടിപറയേണ്ടിവരും: സീതാറാം യെച്ചൂരി
മഹത്തായ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ വിരാമവേളയിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി എ‍ഴുതുന്നു

മഹത്തായ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ വിരാമവേളയിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി എ‍ഴുതുന്നു

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി തീവ്രമാണെങ്കിലും മുതലാളിത്തം ഒരിക്കലും സ്വാഭാവികമായി തകരില്ല

Latest Updates

Advertising

Don't Miss