‘ആരും പിരിഞ്ഞു പോകരുത് പൊങ്കാല തീർന്നിട്ടില്ല’, രഥത്തിൽ നിരത്തിലിറങ്ങിയ ‘തമ്പുരാനെ’ ഓടിച്ചിട്ട് ട്രോളി സോഷ്യൽ മീഡിയ

milkymist
bhima-jewel

Latest News