കള്ളവാറ്റ്

ഹരിപ്പാട് കള്ളവാറ്റ് നടത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനും പിടിയില്‍; വാറ്റ് നടത്തുന്നത് സംയുക്തമായി

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് കരുവാറ്റയില്‍ കള്ളവാറ്റ് നടത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവും എക്‌സൈസ് പിടിയില്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സനല്‍,....