വയലിന്‍ | Kairali News | kairalinewsonline.com
Wednesday, August 12, 2020

Tag: വയലിന്‍

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ പുഷ്പനെ അറിയാമൊ എന്ന വിപ്ലവ ഗാനം വയലിനില്‍ തീര്‍ത്ത് ബാല പ്രസാദ്

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ പുഷ്പനെ അറിയാമൊ എന്ന വിപ്ലവ ഗാനം വയലിനില്‍ തീര്‍ത്ത് ബാല പ്രസാദ്

ബാല ഭാസ്കറിനു ശേഷം കേരള മനസ്സുകളിൽ കയറി പറ്റിയ വയലിനിസ്റ്റ് ബാല പ്രസാദിന്റെ മാസ്റ്റർപീസാണ് പുഷ്പനെ അറിയാമൊ എന്ന വിപ്ലവ ഗാനത്തിന്റെ ഈണം.സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഫ്യൂഷൻ ...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss