Berlin Kunjananthan nair

Berlin Kunjananthan Nair : ബർലിൻ കുഞ്ഞനന്തൻ നായർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലിയർപ്പിച്ച് നാട്

അന്തരിച്ച ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും പ്രമുഖ പത്ര പ്രവർത്തകനുമായ ബർലിൻ കുഞ്ഞനന്തൻ നായർക്ക് (Berlin Kunjananthan Nair ) അന്ത്യാഞ്ജലിയർപ്പിച്ച്....

മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിണറായിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ക്ഷമ പറയണം; അദ്ദേഹം സമുന്നതനായ നേതാവാണെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു: ബര്‍ലിന്‍ കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായര്‍

പിണറായി വിജയനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി ബര്‍ലിന്‍ കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായര്‍.പിണറായിയിക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും മരിക്കുന്നതിന്....

പിണറായി വിജയനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി ബര്‍ലിന്‍ കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായര്‍

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി ബര്‍ലിന്‍ കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായര്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.....