rationsystem

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കെ സ്റ്റോർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു, പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 14ന്

നിലവിലുള്ള റേഷൻ കടകളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വികസിപ്പിച്ച് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ സേവനങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുക....