T V distribution

സിഐടിയു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 125 ടെലിവിഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

CITU തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 125 ടെലിവിഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. മന്ത്രി കടകംപ്പള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് ടി.വി കുട്ടികൾക്ക് നൽകി ഉദ്ഘാടനം....